خط نقاشی

خط نقاشیخط نقاشی یا نقاشی خط

تاریخچه خط کرشمه

تاريخچه كرشمه از زبان استاد احمد آریا منش

به هر نظربت ماجلوه میکند لیکن کس آن کرشمه نبیند همی که من نگرم (حافظ)

... در سال 1366موفق به اخذ گواهي نامه ازانجمن خوشنويسان شدم وازهمان زمان با جديت،تحقيق بر روي خطوط قدما و اساتيد معاصرخوشنويسي سنتي را پي گرفتم .هدفم از اين جستجو رسيدن به شيوه اي بود كه خاص خودم باشد ،كه هنوز هم درحوزه خط نستعليق درحد توان خود به اين تلاشها ادامه مي دهم .

تاریخچه خط معلی

درباره خط معلی

خط معلی از نظر لغوی به دو معناست اول : برافراشته شده و بلندمرتبه و معنای دوم آن را می توان در این بیت ازدیوان شمس مولانا یافت:
خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش
نه بماند هیچش الا هوس قمار دیگر

تاریخچه خط سفیر

 

 استاد احمد آریامنش در سال 1371 موفق به ابداع خط کرشمه شدند که از همان ابتدا این خط به 2شکل نوشته می شد.

مدل اول خطی براساس فرم وفضا سازی که سرفا جهت ایجاد فضاهای نو وخلاقانه پایه ریزی شد . مدل دوم خطی که می بایست پیام رسان باشد و کار انتقال معنی را بر عهده بگیرد،که این خط مهر(کرشمه مهر)نام گرفت (که در کتاب کرشمه به آن اشاره شده است). درسالهای اخیرتوجه به کرشمه فزونی یافت و کمترفرصتی برای ارائه خط مهربه وجود آمد.

هوالمعشوق

با نام او شروع میکنیم که تکیه بر غیر او ابلهی ست

چندی ست صورت جمال حضرت عشق برایمان جلوه نموده و همه انگشت بر دهان زیبایی را به نظاره نشستیم.

بر آن شدیم حیرت زدگان این راه در کنار هم جمع آئیم تا توانِ از کثرت به وحدت رسیدن را بیابیم، با هم، در کنار هم، از ابتدا تا انتها...

ایمان داریم دست خدا با جمعیت است و از قاعده ی لطف او انحراف اجتماع به دور.

عصر،عصر عجیبی است بین تمام ادوار، دستان خالیمان را به سوی اهل فضل و اهل دل دراز می کنیم.

باشد که یاریمان دهند، در ابتدای همه بعد از یاری جستن از خدا بر در انسان کامل میرویم.

باشد دست رد یه سینه مان نزنند که بعید است از وجود کاملشان.

نقطه الف

شما اینجا هستید: Home تاریخچه خطوط نو