مصاحبه با استاد کیخسرو خروش

کیخسرو خروش,مصاحبه با استاد کیخسرو خروش,استاد خروش,کیخسرو,استاد خوشنویسی خروش,خط خزوش,خوشنویسی خروش,آثار کیخسروخروش,خطاطی خروش,انجمن خوشنویسی,انجمن خارک,نقطه الف

مصاحبه با سرکار خانم آرزو آزادی

مصاحبه باآرزو آزادی,آرزو آزادی,نقاشی,تصویرسازی,آرزو آزادی نقاشی,نقطه الف

مصاحبه با استاد مجتبی ملک زاده

مجتبی ملک زاده,استاد ملک زاده,استاد مجتبی ملک زاده,ملک زاده شکسته,خوشنویسی شکسته,شکسته نستعلیق,شکسته قدما,خطاطی ملک زاده,موزه خوشنویسی,نقطه الف

مصاحبه با دکتر حمیدرضا قلیچ خانی در رابطه با کتاب کاتبان شاهنامه

حمیدرضا قلیچ خانی,دکتر قلیچ خانی,کتاب کاتبان شاهنامه,خط,پژوهش هنر,نقطه الف

مصاحبه با استاد عباس ولیزاده

عباس ولیزاده,عباس ولی زاده,استاد ولیزاده,خط نسخ,خوشنویسی,منطقه17,مرجان اسفندی,نقطه الف

گفت و گو با استاد محمدسعید نقاشیان، در خصوص نهمین جشنواره تجسمی فجر

مصاحبه با استاد محمد سلحشور

محمد سلحشور,استاد سلحشور,خوشنویسی,خط,نقطه الف

مصاحبه خبرگزاری ایکنا با سرکار خانم شیرین نوشیروان

شیرین نوشیروان,خوشنویسی,خلیل رسولی,نقاشیخط,نقطه الف

هوالمعشوق

با نام او شروع میکنیم که تکیه بر غیر او ابلهی ست

چندی ست صورت جمال حضرت عشق برایمان جلوه نموده و همه انگشت بر دهان زیبایی را به نظاره نشستیم.

بر آن شدیم حیرت زدگان این راه در کنار هم جمع آئیم تا توانِ از کثرت به وحدت رسیدن را بیابیم، با هم، در کنار هم، از ابتدا تا انتها...

ایمان داریم دست خدا با جمعیت است و از قاعده ی لطف او انحراف اجتماع به دور.

عصر،عصر عجیبی است بین تمام ادوار، دستان خالیمان را به سوی اهل فضل و اهل دل دراز می کنیم.

باشد که یاریمان دهند، در ابتدای همه بعد از یاری جستن از خدا بر در انسان کامل میرویم.

باشد دست رد یه سینه مان نزنند که بعید است از وجود کاملشان.

نقطه الف

شما اینجا هستید: Home مصاحبه ها